Algemene voorwaarden

1. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2. Active Sportsworld heeft geen enkele verplichting om correct geïncasseerde bedragen terug te storten.

3. De lidmaatschapskosten worden maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven Ibannumer.

4. Active Sportsworld behoudt zich het recht voor lidmaatschapskosten, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.

5. Het lidmaatschap gaat administratief in op de eerste dag van de eerstvolgende maand en is alleen schriftelijk, aan de balie van Active Sportsworld d.m.v. ondertekening, te beëindigen vóór de 20e van de voorgaande maand. Alle dagen vóór de eerste van de maand voorafgaande aan de maand wanneer het lidmaatschap ingaat,worden apart berekend en geïncasseerd.

6. Als u besluit uw lidmaatschap te beëindigen, bent u bij herinschrijving opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

7. Het deelnemen aan de activiteiten bij Active Sportsworld geschiedt geheel voor eigen risico. Active Sportsworld en haar medewerkers, nochde exploitant van het gebouw kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of letsel in of om het gebouw. Door deelname verklaart u hiervan op de hoogte te zijn en hiermee onvoorwaardelijk akkoord te gaan.

8. Active Sportsworld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van kleding en/of andere eigendommen.

9. Tijdens de vakanties en feestdagen geldt een aangepast rooster, dit wordt tijdig via de mail of website bekend gemaakt.

10. Ieder lid dient zich aan de algemene voorwaarden & huisregels te houden.

11. Active Sportsworld behoud zich eveneens het recht voor om zonder opgaaf van reden personen te weigeren c.q. het lidmaatschap te beëindigen.

12. Active Sportsworld behoudt zich het recht voor om één of meerdere zalen/ruimtes voor andere doeleinden dan oorspronkelijk te gebruiken. Dit wordt ten alle tijden tijdig aangegeven via mail en/of website.

13. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een storno worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

14. U dient te alle tijden uw tag mee te nemen wanneer u komt sporten. Indien u uw tag niet bij u heeft kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

15. Uitschrijven is alleen mogelijk door het lid zelf bij het sportcentrum. Dit i.v.m. het blokkeren van de tag.

16. Bij voorinschrijving/deelname van een groepsles met minder dan 6 personen heeft Active Sportsworld het recht om deze les te laten vervallen.

17. Lange termijn reserveringen die 3 keer niet nagekomen zijn hebben tot gevolg dat er geen lange termijn reservering afgesloten mogen worden door het desbetreffende lid.

18. Er is een AED aanwezig in het pand van Active Sportsworld.

Huisregels

1.
Bij het betreden van de sportruimtes is een handdoek verplicht.

2.
Bij het betreden van de trainingsruimtes is het dragen van schoenen  met afgevende zolen en buitenschoenen niet toegestaan.

3.
Het is verplicht correcte sportkleding te dragen. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.

4.
Roken is alleen in de daarvoor bestemde ruimte toegestaan.

5.
Het is niet toegestaan meegenomen blikjes of etenswaar te nuttigen in het sport en fitnesscentrum.

6.
Leg na uw training losse gewichten op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat, met een desinfecterend middel schoon.

7.
Indien u schade heeft toegebracht aan materialen van Active Sportsworld, bent u verplicht de schade te bekostigen.

8.
Het is niet toegestaan voor of tijdens het sporten alcohol te nuttigen, bij verdenking hiervan wordt u de toegang geweigerd.

9.
Voor het betreden van het zwembad is douchen verplicht. Ook als u uit de sauna, de stoomcabine of het solarium komt.

10.
Het is wettelijk niet toegestaan het solarium te gebruiken voor personen onder de 18 jaar.

11.
Bij het gebruik van zwembad, sauna en stoomcabine is badkleding verplicht.

12.
Het betreden van sauna en/ of zwembad ruimte is alleen toegestaan op blote voeten of slippers.

13.
Er mag niet gedoken worden in het zwembad.

14.
Voor het betreden van het zwembad is zwemdiploma A een vereiste.

15.
Het is niet toegestaan kleding lockers toe te eigenen voor langer gebruik dan één bezoek.

16.
Kinderen onder de 15 jaar hebben geen toegang tot het zwembad, de sauna’s, de stoomcabine en het solarium.

17.
Kinderen onder de 10 jaar hebben geen toegang tot het sport en fitnesscentrum.

18.
Kinderen van 10 t/m 14 jaar hebben tot 18:00 uur toegang tot het sport en fitnesscentrum.

19.
Het is niet toegestaan bedrijfsmatige handelingen te verrichten bij Active Partyworld, Active Sportsworld & Active Eventworld.

20.
Active Partyworld B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het Bedrijf of haar leidinggevenden.

21.
Active Partyworld B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materialistische schade, aangericht door de opstal, inrichting en buitenterrein (zoals bestrating).

22.
Aanstootgevende en/of opzichtige tatoeages dienen door kleding bedekt te zijn.

23.
U kunt enkel alleen na reservering gebruik maken van de tennis- en  squashbanen en het solarium.

24.
De faciliteiten van Lot’s of beauty, Sportmassage, Psycholoog, Fysiotherapeut en wellicht in de toekomst andere partners vallen niet binnen het Active Sportsworld lidmaatschap.

25.
Huisdieren zijn niet toegestaan.

26.
Sportschoenen verplicht. Schoeisel dat binnen in de sport en fitnessruimtes gedragen wordt dient schoon te zijn en mogen geen strepen achter laten.

27.
Het maken van foto’s of filmpjes in het sportcentrum of zwembad, zonder toestemming van het management of in overleg met de aanwezige is niet toegestaan.